Detská atletika na deň detí na Sliači

 

Detská atletika na deň detí na Sliači

S

Slovenský atletický zväz mal prostredníctvom projektu "Detská atletika" zastúpenie aj na Športovom dni detí na Sliači. Približne 130 detí si v priebehu dňa vyskúšalo, na ôsmych stanovištiach  vytvorených z atletických pomôcok špeciálne vyrobených pre deti rôznych vekových kategórii, základné atletické disciplíny ako behať, skákať a hádzať. Po absolvovaním disciplín skok do diaľky, beh v kombinácii šprint a beh cez prekážky, hod loptičkou a cieľ, odhod z kolien plnou loptou cez hlavu, beh cez frekvenčný rebrík, skoky do strán, prekážková dráha „Formula“ a preskakovanie olympijských kruhov,  boli účastníci odmenení “športovým vysvedčením“ a sladkosťou.