V Kysuckom Novom Meste sa odohralo 2. kolo Detskej PTS a Detskej štafetovej ligy

 

V Kysuckom Novom Meste sa odohralo 2. kolo Detskej PTS a Detskej štafetovej ligy

D

Dňa 11.5.2017 sa uskutočnilo 2. Krajské kolo Detskej štafetovej ligy a Detskej P-T-S. Počasie nám od rána prialo, počas dňa nás príjemne hrialo slnko. Druhého kola sa zúčastnilo 9 družstiev. Najpočetnejšia skupina prišla zo Žilinskej juventy, ktorá postavila až 4 družstvá. 2 v kategórii 2009-2012 a 2 družstvá v kategórii 2005 -2008. Ďalšie zúčastnené družstva boli MKŠS AK Kysucké Nové Mesto, AC Victória Turany a Atletická akadémia Žilina. Začali sme súťažou štafiet, kde v mladšej kategórii súťažili 2 družstva z Juventy Žilina. V staršej kategórii to už bolo zaujímavejšie. V kategórii dievčat zvíťazilo B družstvo AC Victória Turany pred kolegyňami z AC Turany A a Šk Juventa Žilina A. V kategórii chlapcov si víťazstvo  a postup na celoslovenského finále vybojovalo tím ŠK Juventa Žilina A pred družstvom AC Victória Turany a na 3. Mieste skončil tím Šk Juventa Žilina B. Po skončení štafetových súťaži sme pokračovali súťažou Detskej ,,PTS-ky". 

V mladšej kategórii si víťazstvo vybojovalo družstvo Šk Juventa Žilina C pred kolegami ŠK Juventa Žilina D a na 3. mieste skončilo družstvo MKŠS Kysucké Nové Mesto. V Kategórii 2005 - 2008 sa na 3. mieste umiestnil tím ŠK Juventa Žilina  B, na 2. mieste sa umiestnilo družstvo AC Victória Turany a zvíťazilo družstvo ŠK Juventa Žilina A, ktoré si vybojovalo aj postup do celoslovenského finále, ktoré sa bude konať v rámci mítingu P-T-S v Šamoríne 17.6.2017 pod záštitou Konzulátu Monackého kniežatstva v SR v rámci projektu Children love athletics.

Víťazným družstvám blahoželáme a  ďakujeme všetkým zúčastneným atletickým škôlkam. Tešíme sa na posledné krajské kolo, ktoré sa uskutoční 18.5. v Žiline.

Na záver by sme chceli veľmi pekne poďakovať MKŠS Kysucké Nové Mesto za umožnenie zorganizovania súťaže na krásnom tartanovom štadióne a členom AK Kysucké Nové Mesto za pomoc pri organizácii a rozhodovaní disciplín.  

Fotogaléria TU

Detská PTS, staršia kategória, výsledky TU

Detská PTS, mladšia kategória, výsledky TU

Detská štafetová liga, strašia kategória, výsledky TU

Detská štafetová liga, mladšia kategória, výsledky TU