Letný športovo-vzdelávací tábor pre deti z detských domovov

 

Letný športovo-vzdelávací tábor pre deti z detských domovov

V

Vďaka spolupráci a podpore Slovenského atletického zväzu (SAZ), Nadácii Tesca a Tesca sa v Bojniciach konal letný športovo-vzdelávací tábor
BOJNICE 18. júla 2015 (SAZ)
Vďaka spolupráci a podpore Slovenského atletického zväzu (SAZ), Nadácii Tesca a Tesca sa v Bojniciach konal letný športovo-vzdelávací tábor pre deti z detských domovov. V bohatom programe tábora mala zastúpenie aj detská atletika SAZ, prostredníctvom ktorej si deti mali možnosť vyskúšať atletické disciplíny ako hod oštepom, beh cez prekážky, rôzne skoky a štafetový beh.  Športové výkony všetkých účastníkov boli odmenené diplomami a odznakmi. SAZ a nadácia Tesco organizovaním letných táborov dávajú šancu športovať všetkým deťom , aj tým ktoré sú takéto možnosti vzácne.