Detská atletika na športovom dni v meste Kežmarok

 

Detská atletika na športovom dni v meste Kežmarok

V

V  piatok 4.9.2015 sa konal 2. ročník športového dňa mesta Kežmarok, ktorého súčasťou bol projekt Detská atletika Slovenského atletického zväzu. Športový deň bol určený pre 1. stupeň základných škôl mesta Kežmarok, kde sa zapojilo viac ako 650 detí. Súťažilo sa v troch disciplínach, skok do diaľky z miesta štafetovou formou, štafetový beh v kombinácii šprint a beh cez prekážky a hod na cieľ. Z množstva zúčastnených je vidno, že daná akcia mala úspech a obdiv, a preto sa bude určite organizovať aj v budúcnosti.