Bánskobystrický maratón a Detská atletka

 

Bánskobystrický maratón a Detská atletka

V

V  rámci predprogramu Banskobystrického maratónu bol v sobotu 5.9.2015 Minimaratón, ktorý bol určený pre deti. Zároveň počas pretekov prebiehala aj Detská atletika Slovenského atletického zväzu. Deti si mohli vyskúšať rôzne atletické disciplíny, ktoré boli prispôsobené ich vekovej kategórií. Celkovo si prišlo zasúťažiť a vyskúšať atletické disciplíny vyše 630 detí. Deti boli nadšené a s veľkou vervou sa vrhali do plnenia jednotlivých disciplín. Na ich tvárach bolo vidno radosť a zapálenie pre šport, čo sa dúfajme prejaví aj v ich budúcnosti a vyrastú z nich skvelí športovci.