Korešpondečná súťaž - Jesenné kolo

 

Korešpondečná súťaž - Jesenné kolo

P

P o úspešnom jarnom kole Slovenský atletický zväz pod projektom Detská atletika organizuje Jesennú časť  Korešpondenčnej súťaže.  Súťaž prebieha od 1. septembra do 15. novembra 2015 a všetky potrebné informácie nájdete v propozíciách na stránke na stránke detskaatletika.sk
V jarnom kole bolo do súťaže zapojených 8 športových klubov z celého Slovenka. Z týchto klubov, ktoré zapojili do súťaže 20 a viac pretekárov obdržali na podporu pravidelnej športovej činnosti detské prekážky  a prvým štyrom družstvám, podľa počtu zapojených detí bola dodaná žinenka.

Budeme veľmi radi ak sa do jesennej časti korešpondenčnej súťaže zapojí čo najviac športových klubov.