2. kolo Detskej štafetovej ligy a Detskej PTS v rámci Banskobystrického kraja

 

2. kolo Detskej štafetovej ligy a Detskej PTS v rámci Banskobystrického kraja

3

30. mája 2019 sa v Lučenci uskutočnilo 2. kolo DŠL a DPTS v rámci Banskobystrického kraja. Nevídaný počet 25 družstiev celkovo z 8 prípraviek v Banskobystrickom kraji však privítalo nepriaznivé počasie. Vzhľadom na počasie a šmykľavý terén sa, po dohode trénerov zúčastnených družstiev, súťaž DŠL neuskutočnila a súťaž DPTS sa uskutočnila v priestoroch telocvične na ZŠ L. Novomeského a pretekalo sa len v troch disciplínach. V dvoch disciplínach v plnom rozsahu : hod medicinbalom vzad a trojskok. Disciplína prekážkový beh bola upravená vzhľadom na priestorové podmienky. Napriek tomu vyše 150 deťom nechýbal elán a snaha získať pre svoje družstvo, čo najlepšie umiestnenie. V staršej vekovej kategórii bolo poradie na prvých troch miestach opačné ako na prvom kole. Zvíťazilo družstvo BŠK Banská Bystrica, pred APD UMB Banská Bystrica A a Mac Redox Lučenec A. Celkovo súťažilo 24 družstiev a jedno družstvo mimo súťaže. V súťaži detí mladšej vekovej kategórie sa zúčastnilo len družstvo APD UMB Banská Bystrica.

Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným škôlkam, organizátorom zo ZŠ L. Novomeského v Lučenci a z AK UMB Banská Bystrica a študentom KTVŠ FF UMB v Banskej Bystrici, ktorí rozhodovali. Verme, že v nasledujúcom ročníku sa do súťaže zapojí viac škôlok.

Ivan Čillík, krajský koordinátor DA v Banskobystrickom kraji

Kompletné výsledky TU