Olympijský deň v Sládkovičove

 

Olympijský deň v Sládkovičove

D

Dňa 17. Júna 2019 sme sa zúčastnili a pomohli pri organizácii Olympijského dňa na základnej škole Karola Kuffera v Sládkovičove. Deti si zasúťažili v rôznych atletických disciplínach ako trojskok znožmo, hod na terč, hod loptičkou či beh na 200m. Súťaž sa niesla v športovom duchu a hlasnom povzbudzovaní svojich spolužiakov. Veľmi sa tešíme z pozvánky na takúto akciu, čo myslíte vznikne v Sládkovičove nová atletická škôlka? Budeme radi ak áno!