Olympijský deň na Žitnom ostrove

 

Olympijský deň na Žitnom ostrove

V

V réžii Olympijského klubu Žitného ostrova a samosprávy nášho mesta sa dnes v predpoludňajších hodinách v areály FC ŠTK Šamorín uskutočnil tradičný Olympijský deň, ktorého sa zúčastnilo vyše sto škôlkarov a žiakov prvého stupňa našich základných škôl. Cieľom celorepublikovej kampane iniciovanej a zastrešenej Slovenským olympijským výborom je propagácia pohybu, športu, zdravej životosprávy a v neposlednom rade šírenie olympijských hodnôt a princípov fair play.

V tomto roku sa súťažilo v piatich disciplínach a to v skoku do diaľky, v hode loptou, v prekážkovom behu, v skoku do strán a v zdolaní prekážkovej dráhy Formula. Účastníci Olympijského dňa samozrejme popri pekných zážitkov získali aj medaily, diplomy a darčeky, ktoré im odovzdal primátor nášho mesta a predseda Olympijského klubu Žitného ostrova Csaba Orosz, predseda komisie športu a mládeže mestského zastupiteľstva Tibor Duducz a odborná referentka Referátu kultúry a športu Mestského úradu Ilona Almási. Primátor vyzdvihol, že naďalej považuje za dôležité výchovu mládeže v tejto oblasti, k čomu smerujú aj rôzne podujatia organizované samosprávou nášho mesta.

Na príprave, organizácii a realizácii podujatia sa spolupodieľal aj profesionálny tím Slovenského atletického zväzu.

 

Výsledky Olympijského dňa 2019

 

Deti materských škôl

MŠ Ulica Dunajská

2. MŠ Ulica Márie

1.ročník ZŠ

ZŠ M. Bela, družstvo „A”

2. ZŠ v Mliečne

3. ZŠ M. Bela, družstvo „B”

 

2. ročník ZŠ

ZŠ M. Korvína

2. ZŠ M. Bela, družstvo „B”

3. ZŠ M. Bela, družstvo „A”

4. ZŠ v Mliečne

 

3. ročník ZŠ

1. ZŠ M. Bela, družstvo „A”

2. ZŠ M. Bela, družstvo „B”

3. ZŠ M. Korvína

4. ZŠ v Mliečne

 

4. ročník ZŠ

1. ZŠ M. Korvína

2. ZŠ v Mliečne

3. ZŠ M. Bela, družstvo „B”

4. ZŠ M. Bela, družstvo „A”

Všetkým účastníkom Olympijského dňa blahoželáme!