Svetový deň atletiky

 

Svetový deň atletiky

&

 Medzinárodná asociácia atletických federácii (IAAF) každoročne organizuje projekt s názvom Svetový deň atletiky na všetkých kontinentoch a v roku 2016 tomu nebude inak. Tento rok stanovili termín od 14. do 15. mája 2016. Projekt vznikol už pred olympiádou v Atlante v roku 1996. Cieľom projektu je zapojiť všetkých členov IAAF k podpore a propagácii mládežníckej atletiky na regionálnych úrovniach. Úlohou členských federácii je zorganizovať preteky Svetový deň atletiky v kategóriách:
· kluby (r. n. 1999 – 2000),
· školy (r. n. 2001 – 2003),
· detská atletika (r. n. 2004 – 2009).
Súčasťou Svetového dňa atletiky je aj projekt pod názvom Zelený projekt, ktorého základom je, aby deti odprezentovali našu planétu čo najekologickejšie.
Slovenský atletický zväz (SAZ) sa prihlásil k organizovaniu Svetového dňa atletiky v kategórii klubov, detskej atletiky a taktiež do projektu Zelený projekt.
Do Svetového dňa atletiky v kategórii Detská atletika sa SAZ zapája prvý krát v rámci trvania projektu IAAF. Aktuálne sa do projektu v kategórii Detská atletika zapojili atletické škôlky z Levíc, z Banskej Bystrice, z Pezinka, z Trenčína, z Nových Zámkoch, zo Zlatých Moraviec, z Liptovského Mikuláša, z Brezna, zo Spišskej Novej Vsi.
V kategórii kluby sa do projektu zapojili mestá ako Dubnica nad Váhom, Malacky, Trenčín, Martin.
V prípade záujmu o organizáciu Svetového dňa atletiky v kategórii Detská atletika kontaktujte mailom Darinu Kozolkovú (kozolkova@atletikasvk.sk) a v prípade záujmu o organizáciu v kategórii kluby a zelený projekt kontaktujte mailom Štefana Bielika (bielik@atletikasvk.sk). Účasť na organizácii pretekov v jednotlivých kategóriách je nutné nahlásiť do 26. januára 2016 na uvedené maily.
Titulný obrázok je z roku 2015.