Atletická škôlka MAC Rača zorganizovala ukážkovú hodinu Detskej atletiky pre učiteľky z MŠ v Bratislave, časť Dúbravka

 

Atletická škôlka MAC Rača zorganizovala ukážkovú hodinu Detskej atletiky pre učiteľky z MŠ v Bratislave, časť Dúbravka

&

 E šte v starom roku, dňa 04. 11. 2015 sa podarilo usporiadať členom MAC Rača v spolupráci s Pedagogickou a sociálnou akadémiou, Bullova 2, Bratislava ukážkovú hodinu Detskej atletiky pre učiteľky z materských škôl v Bratislave, časť Dúbravka.
Hodinu viedla Mgr. Lenka Štancelová, lektorka Detskej atletiky a žiačky zo 4. ročníka z Pedagogickej a sociálnej akadémie, ktoré precvičovali jednotlivé atletické disciplíny.
Deti a pedagógovia boli oboznámení so základnými atletickými disciplínami ako beh, hod, skok a naučili sa zvládnuť najjednoduchšie techniky atletických disciplín.
Veríme, že ukážkovou hodinou učiteľky z MŠ prispejú k zvýšeniu počtu hodín pohybovej aktivity pre deti v materských školách.

Fotogalériu nájdete TU