Školské olympijské hry JEDNOTKY

 

Školské olympijské hry JEDNOTKY

V

V piatok 3.6.2016 učitelia Základnej školy, P. Jilemnického 1813/1 vo Zvolene pripravili pri príležitosti Dňa detí pre žiakov 1. stupňa zaujímavú akciu  nazvanú Školské olympijské hry JEDNOTKY. 

Podujatie začalo podobne ako klasická olympiáda nástupom zúčastnených tried rozlíšených transparentmi na plochu školského ihriska za zvuku olympijskej hymny.  

ŠOH  JEDNOTKY  2016 otvorila  riaditeľka školy Mgr. Anna Cúttová slovami:

 „Vízia našej školy sa odvíja od myšlienky kalogatie – harmónie tela a ducha. Jej podstatou je, aby  každý náš absolvent   bol úspešný, vzdelaný a fyzicky zdatný mladý človek. Školské OH sú jednou z významných aktivít  podporujúcich túto víziu. Tak ako OH spájajú športovcov  z celého sveta, symbolizujú mier, priateľstvo a fair play, tak školské OH spájajú žiakov našej školy, učiteľov, rodičov a priateľov školy.“

Následne žiakov a hostí, Mgr. Miroslava Marcinka – vedúceho  Odboru školstva  MsÚ vo Zvolene a Mgr. Adama Kelemena z CVČ Domino vo Zvolene, privítala naša výnimočná moderátorská dvojica z VIII. A – Kristián Druga a Kamila Bienska.

Žiačka III. B Tatiana Trnková  za všetkých súťažiacich zložila slávnostný olympijský sľub a začalo sa zápolenie v siedmych disciplínach - skok do diaľky z miesta, štafetový beh v kombinácii šprint a beh cez prekážky, hod loptičkou na cieľ, odhod z kolien plnou loptou cez hlavu, beh cez frekvenčný rebrík, prekážková dráha Formula a skoky do strán.

Na každom stanovišti sa nachádzali 2 členovia organizačného tímu – naši ôsmaci,  označení farebnými rozlišovacími vestami a číslom stanovišťa. Tí menších kamarátov poučili o disciplíne, ktorá ich čakala a následne im ju názorne predviedli.                  

Víťazmi  Školských OH JEDNOTKY boli všetci zúčastnení žiaci, ktorí ukázali chuť športovať, prejavili kolektívne cítenie, toleranciu a spolupatričnosť, preto každá trieda získala účastnícky diplom.

Zámer podujatia podporiť výchovu detí k zdravému životnému štýlu, motivovať ich k pohybu a tým  predchádzať obezite, rozvíjať zdravé súťaženie, šíriť myšlienky olympizmu, fair play,  čestnosti a zabrániť prejavom sociálno-patologických javov sa vydaril  nielen k spokojnosti detí, ale aj učiteľov - organizátorov tejto jedinečnej  športovej akcie.

Za úspešný priebeh celého dopoludnia  patrí poďakovanie koordinátorke športovej činnosti  v 1. – 4. ročníku Mgr. Monike Krčmárikovej, Mgr. Adamovi Kelemenovi z CVČ Domino vo Zvolene, Mgr. Darine Kozolkovej zo Slovenského atletického zväzu, projektovej manažérke Detskej atletiky, prof. PaedDr. Ivanovi Čillíkovi CSc., vedúcemu Katedry telesnej výchovy a športu Filozofickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, taktiež celému realizačnému tímu pedagógov z 1. stupňa, vychovávateľkám ŠKD, za sponzorstvo  Rade rodičov pri ZŠ, P. Jilemnického 1813/1 vo Zvolene a tyčinkárni DRU, a. s. .

Fotogalériu z pretekov nájdete TU

 

Mgr. M. Krčmáriková