Detské atletické hry v Partizánskom

 

Detské atletické hry v Partizánskom

D

Dňa 27.6.2016 sa v Partizánskom uskutočnilo podujatie, ktorého súčasťou bola i naša Detská atletika. Deti materských a základných škôl z Partizánskeho a okolia si v rámci  podujatia s názvom Radovan Kaufman Day vyskúšali svoje zručnosti v rôznych atletických disciplínach. Na námestí SNP v Partizánskom si dovedna viac ako 100 mladých a nádejných žiakov vyskúšalo na ôsmich stanovištiach súťaže s využitím atletických pomôcok. 

Touto cestou by sme chceli poďakovať primátorovi mesta p. Bôžikovi, viceprimátorovi mesta p. Karáskovi za umožnenie prezentácie nášho projektu, taktiež p. Horňanovi a p. Ištvánovi za ústretovosť pri propagácii súťaže a zároveň veríme, že Partizánske bude ďalším slovenským mestom, ktoré pribudne na našu pomyslenú mapu atletických škôlok.