Nabitý atletický začiatok školského roka

 

Nabitý atletický začiatok školského roka

D

Dňa 10.9.2016 bude žiť Dubnica nad Váhom atletikou. Okrem toho, že sa na atletickom štadióne uskutoční finále Atletickej ligy 2016, uskutoční sa aj niekoľko podujatí pre deti.

Jednou z nich bude celoslovenské finále súťaže Hľadáme nových olympionikov, kde o prvenstvo budú bojovať žiaci a žiačky, ročník narodenia 2003 a mladší, v disciplíne 1000 m, resp. 600 m a v štafetovom behu 4 x 60 m v oboch kategóriách. Do tohto celoslovenského finále postúpili 3 najlepší chlapci a 3 najlepšie dievčatá, 1 chlapčenský a 1 dievčenský štafetový tím z jednotlivých krajských súťaží. Usporiadatelia tento počet doplnili na základe dosiahnutých výsledkov 3 chlapcami a 3 dievčatami. Pre účastníkov celoslovenského finále je v sobotu 10. septembra pripravený spoločný obed spojený s besedou s patrónmi súťaže. Zúčastneným žiakom a žiačkam sa naskytne príležitosť stretnúť sa s našimi olympionikmi a patrónmi súťaže, ktorými sú Matej Tóth a Iveta Putalová. Úspešní pretekári budú odmenení medailou, diplomom, pohárom i upomienkovými predmetmi. 

Druhou akciou pre deti, ktorá bude rovnako napínavá, bude finále Detskej štafetovej ligy 2016. Súťažiť budú chlapci a dievčatá, ročník narodenia 2005 – 2007, v disciplíne 4 x 60 m a taktiež v zmiešanej štafete 4 x 60 m, ktorá skladá z dvoch dievčat a z dvoch chlapcov.

Súťažiť budú štafety, ktoré sa stali víťazmi jednotlivých kôl v mestách Trnava, Dubnica nad Váhom, Šamorín a Nitra. 

Slovenský atletický zväz sa v rámci projektu Detská atletika taktiež zapojil do Európskeho týždňa športu. Všetky deti, ktoré prídu 10.9.2016 do Dubnice nad Váhom povzbudiť či už svojich rovesníkov, kamarátov, obľúbencov alebo sami pretekať, budú sa môcť taktiež zabaviť v areáli detskej atletiky a objaviť tak rôzne atletické disciplíny zábavnou formou.  

Vidíme sa spoločne 10.9.2016 v Dubnici nad Váhom ;)