Korešpondenčná súťaž pre rok 2017 spustená

 

Korešpondenčná súťaž pre rok 2017 spustená

I

I v roku 2017 pokračujeme v rámci Detskej atletiky s korešpondenčnou súťažou, kde nás však čaká niekoľko noviniek.

Korešpondenčná súťaž bude v roku 2017 prebiehať 8 mesiacov (od februára do novembra, s výnimkou letných mesiacov júl a august). Prebiehať bude v nasledovných disciplínach:

Február:          Skok do diaľky z miesta

Marec:             Odhod plnou loptou z kolien spoza hlavy

Apríl:                Vytrvalostný beh

Máj:                  Hod raketkou/loptičkou na vzdialenosť

Jún:                  Beh na 20 m z polovysokého štartu

September:    Prekážkový beh

Október:          Skoky do strán

November:     Predklon s dosahovaním v stoji na lavičke

Ako prvá nás vo februári čaká disciplína skok do diaľky z miesta. Súťaž prebieha do 28. februára, kedy bude systém na vkladanie výsledkov uzavretý a následne budú vyhodnotené získané výsledky v štyroch vekových kategóriách. V spojitosti s tým boli tento týždeň zaslané prihlasovacie mená a heslá všetkým atletickým škôlkam zapojeným do projektu Detská atletika.

Všetci zapojení pretekári získajú predlohu papierovej atletickej medaile, deti si tak na základe zapojenia sa do všetkých 8 kôl budú môcť vyskladať vlastnú atletickú medailu. Traja najlepší v každej kategórií získajú naviac diplom. Na konci súťaže (december) získa atletická škôlka s najvyšším počtom zapojených detí špeciálnu cenu v rámci ME v cezpoľnom behu 2017 v Šamoríne. 

Všetkým deťom zapojeným do súťaže v mesiaci február držíme palce a nech im to skáče :)