Košice odštartovali preteky Detskej atletiky pre rok 2017

 

Košice odštartovali preteky Detskej atletiky pre rok 2017

V

Vo štvrtok, 19. januára 2017, bol znova počuť detský krik, tentoraz z telocvične Centra voľného času, na elokovanom pracovisku Juhoslovanská 2, v rámci 2. kola pretekov Školskej športovej ligy – Bavme deti športom, určenej pre základné školy mesta Košice a pre atletické škôlky zapojené do projektu Detská atletika.


Podujatie sme odštartovali o 13,00 hod. príhovorom pani riaditeľky Centra voľného času pani PaedDr. Aleny Mocnej. Po privítaní všetkých účastníkov a krátkej inštruktáží jednotlivých disciplín sa deti s chuťou a bojovým pokrikom pustili do prvého kola pretekov, kde sme pre ne pripravili sedem disciplín (3-min vytrvalostný beh, odhod medicinbalom z kolien, skoky cez švihadlo, hod oštepom, preskoky cez olympijské kruhy, prekážková dráha Formula, skoky do strán). Po krátkej prestávke sme pokračovali v súťažení v ďalších troch disciplínach, kedy si už jednotlivé družstvá zmerali medzi sebou sily v priamych súbojoch.


V rámci atletických škôlok, ktorých bolo tentoraz do pretekov zapojených štyri, obsadilo tretie miesto družstvo Atleťáčik pri ZŠ Seňa (30 b) , strieborné odznaky získali pretekári z novozaloženej škôlky ŠŠAK Školská 10, Malá Ida (20 b), víťazmi 2. kola pretekov sa opäť stalo družstvo zo ZŠ Komenského Bardejov so ziskom 12 b.


V rámci súťaže Školská športová liga pre základné školy súťažilo osem družstiev, ako tradične zložené z ôsmich detí 1. – 4. ročníka ZŠ. Na bronzovou stupienku sa umiestnilo družstvo zo ZŠ Trebišovská 10 so ziskom 38 b, ktoré zviedlo veľký boj o umiestnenie so ZŠ Abovská, ktorá získala rovnaký počet bodov. O poradí tak rozhodoval počet prvých miest, ZŠ Trebišovská bola počas pretekov umiestnená n prvom mieste v troch disciplínach, naproti tomu družstvo ZŠ Abovská len v dvoch disciplínach, Druhé miesto obsadilo družstvo zo ZŠ Požiarnická 3 (34 b), prvé miesto vybojovalo družstvo zo ZŠ Belehradská 21 (22 b).

 

Všetkým deťom, nielen umiestneným na prvých troch miestach, gratulujeme a tešíme sa, že spoločne s nimi sme mohli otvoriť pretekovú sezónu Detskej atletiky pre rok 2017. Spoločne sa vidíme opäť v marci, kedy prebehne už 3. kolo súťaže Školská športová liga – Bavme deti športom.

 

Fotogaléria TU