METODIKA

POPISY JEDNOTLIVÝCH POHYBOVÝCH AKTIVÍT

B ehanie, skákanie, hádzanie sú základné pohybové aktivity vlastné nie len atletike, ale uplatnenie nachádzajú i v iných športoch. Ukážeme si a popíšeme jednotlivé aktivity.

METODIKA JEDNOTLIVÝCH POHYBOVÝCH AKTIVÍT

 • Å tafetový beh Å¡print/beh cez prekážky

 • “8’ vytrvalostný beh

 • Prekážková dráha Formula One

 • Beh cez frekvenčný rebrík

 • Progresívny vytrvalostný beh

 • Å tafetový beh Å¡print/slalomový beh s prekážkami

 • Å tafetový skok do diaľky z miesta

 • Skoky do strán

 • Skoky cez Å¡vihadlo

 • Trojskok v obmedzenom priestore

 • Skok do diaľky o žrdi

 • Skok do diaľky na presnosÅ¥

 • Hod oÅ¡tepom

 • Odhod z kolien

 • Hod na cieľ cez prekážku

 • Hod s rotáciou

 • Hod vzad cez hlavu