Škôlky

Škôlky

Škôlky v meste Chminianske Jabubovany

AK pri ZŠ Chminianske Jakubovany


Kontakt: 0904 868 942

Peter Paľo   

Tel. číslo: +421 904 868 942                                                                 

Mail: peterpalo33@gmail.com                                

 

Termín tréningov:

Streda:  11:50 - 12:35 hod.

Štvrtok: 11:50 - 12:35 hod.

 

Miesto tréningov:

Multifunkčné ihrisko, areál ZŠ Chminianske Jakubovany

 

Veková kategória: deti vo veku od 10 do 14 rokov


Zisti viac ...