Škôlky

Škôlky

Škôlky v meste Dubnica nad Váhom

AK Spartak Dubnica nad Váhom


Kontakt:

Slavomíra Očkaiová

Tel. číslo: +421 948 888 765

Mail: slavka.slukova@gmail.com

 

Termín tréningov:

Utorok:      15:30 - 16:30 hod, 16:30 - 17:30 hod

Štvrtok:     15:30 - 16:30 hod, 16:30 - 17:30 hod

 

Miesto tréningov:

ZŠ s MŠ P. Demitru, Centrum ll 87/34, Dubnica nad Váhom (počas zimy)

Mestský futbalový štadión, Športovcov 655, Dubnica nad Váhom počas leta)

 

Veková kategória: deti vo veku od 4 do 12 rokov


Zisti viac ...

OSA - Športová akadémia, o.z.


Kontakt:

Adrián Gazdík          

Tel. číslo: +421 903 567 810             

Mail: info@osaacademy.sk    

 

Termín tréningov:

Osa 1                                       

Pondelok: 16:30 - 17:30 hod   

Štvrtok: 16:30 - 17:30 hod           

 

Osa 2 - Dubnica and Váhom

Utorok: 17:00 - 18:00 hod

Piatok: 17:00 - 18:00 hod

 

Osa 2 - Trenčín

Utorok: 15:30 - 16:30 hod

Piatok: 17:00 - 18:00 hod

 

Osa 4

Pondelok: 17:00 - 18:00 hod

Štvrtok: 17:00 - 18:00 hod

 

Miesto tréningov:

Osa 1: ZUŠ J. Kráľa 1, 018 51 Nová Dubnica/Areál zdravia/MFK Nová Dubnica

Osa 2 Dubnica and Váhom: ZŠ Pod hájom 29, 018 41 Dubnica nad Váhom/Areál zdravia/MFK Nová Dubnica

Osa 2 Trenčín: ZŠ na Dolinách, Trenčín (Detské mestečko)

Osa 4: ZŠ J. Kráľa 1, 018 51 Nová Dubnica/Areál zdravia/MFK Nová Dubnica

 

Veková kategória: 4 - 13 rokov


Zisti viac ...

ZŠ Pod Hájom Dubnica nad Váhom


Kontakt:

Adrián Gazdík

Tel. číslo: +421 903 567 810

Mail: adrian@osaacademy.sk

 

Termín tréningov:  

Utorok: 13:45 - 14:45 hod  

 

Miesto tréningov: 

telocvičňa ZŠ Pod Hájom 967, Dubnica nad Váhom

 

Veková kategória: 

6-8 rokov


Zisti viac ...

Atletika Dubnica nad Váhom


Kontakt:

Milan Florek

Tel. číslo: +421 949 344 441

Mail: florekatletika@gmail.com

Termín tréningov:  

Pondelok: 16:00 - 17:00 hod

Streda:  16:00 - 17:00 hod

Piatok: 16:00 - 17:00 hod

 

Miesto tréningov: 

Pondelok, piatok - Telocvičňa ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom (zimné obdobie),

Mestský futbalový štadión, Dubnica nad Váhom (letné obdobie)

 

Veková kategória: 

Deti vo veku 4 - 12 rokov