Škôlky

Škôlky

Škôlky v meste Michalovce

ŠK Comenium pri IV. ZŠ  Michalovce


Kontakt:

Mgr. Jaroslav Semko

Tel. číslo: +421 911 180 222

Mail: skcmi@pobox.sk

 

Termín tréningov:

Utorok:       15:00 - 16:00 hod

Štvrtok:      15:00 - 16:00 hod

 

Miesto tréningov:

Atletický areál, telocvičňa ZŠ Komenského 1, Michalovce

 

Veková kategória: deti vo veku od 9 do 10 rokov