Škôlky

Škôlky

Škôlky v meste Mužla

AK OZ pre budúcnosť dieťaťa


Kontakt:

Mgr. Adrián Ármai

Tel. číslo: +421 908 747 357 

Mail: adrian.armai@gmail.com

 

Termín tréningov:

Piatok 13:30 -14:30

 

Miesto tréningov:

Športová hala, 943 52 Mužla

 

Veková kategória: od 7 do 11 rokov