trener

Ako sa zapojiť do projektu

Ako sa zapojiť do projektu

V prípade záujmu o zapojenie sa do projektu Detská atletika treba postupovať nasledovne:

Založiť si vlastné občianske združenie, neziskovú organizáciu, s.r.o., centrum voľného času alebo ZRPŠ (určené pre základné a materské školy).

Organizácia športového/atletického krúžku v rozsahu minimálne 1x do týždňa

Registrácia OZ, CVČ, ZRPŠ do štruktúr Slovenského atletického zväzu

Informácie k registrácii: www.atletika.sk/clenska-zona/ako-registrovat-klub/
• Žiadosť o zaregistrovanie klubu do SAZ
• Registračný formulár klubového správcu

V prípade akýchkoľvek otázok k registrácii kontaktujte osobu, ktorá má na starosti registráciu SAZ: Matúš Kompas – kompas@atletika.sk

Vyplnené žiadosti zasielajte poštou na sekretariát SAZ: Junácka 6, 831 04 Bratislava alebo elektronicky na mailovú adresu matrikára SAZ kompas@atletika.sk, spolu s úradne overenými stanovami právnickej osoby a dokladom o pridelení IČO.

Poplatky za registráciu klubu, členov a prolongáciu nájdete na webe www.atletika.sk

Následne vašu žiadosť o registráciu bude schvaľovať Výkonný výbor SAZ, ktorý zasadá raz v mesiaci.

Po schválení Vás bude kontaktovať matrikár SAZ a zašle Vám faktúru s registračným poplatkom na Váš email.

Získate prihlasovacie údaje do systému Membery, ktorý slúži na registráciu nových členov do Vášho klubu a prihlasovacie údaje do Slovenského atletického zväzu, ktorý slúži na prihlasovanie členov/pretekárov na súťaže organizované SAZ alebo projektom Detské atletika.

Po registrácii nových členov je potrebné kontaktovať koordinátorov projektu detská atletika na emailovej adrese detskaatletika@atletika.sk

Povinnosťou nového klubu zapojeného do projektu Detská atletika je zúčastňovať sa na súťažiach organizovaných SAZ alebo projektom DA. 

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať mailom na detskaatletika@atletika.sk, prípadne telefonicky na +421 918 432 081.