trener

Ako sa zapojiť do projektu

Ako sa zapojiť do projektu

V prípade záujmu o zapojenie sa do projektu Detská atletika treba postupovať nasledovne:

Založiť si vlastné občianske združenie, neziskovú organizáciu, s.r.o., centrum voľného času alebo ZRPŠ (určené pre základné a materské školy).

Organizácia športového/atletického krúžku v rozsahu minimálne 1x do týždňa

Registrácia OZ, CVČ, ZRPŠ do štruktúr Slovenského atletického zväzu

Informácie k registrácii: www.atletika.sk/clenska-zona/ako-registrovat-klub/
• Žiadosť o zaregistrovanie klubu do SAZ
• Registračný formulár klubového správcu

V prípade akýchkoľvek otázok k registrácii kontaktujte osobu, ktorá má na starosti registráciu SAZ: Matúš Kompas – kompas@atletika.sk

Vyplnené žiadosti zasielajte poštou na sekretariát SAZ: Bajkalská 7A, 831 04 Bratislava alebo elektronicky na mailovú adresu matrikára SAZ kompas@atletika.sk, spolu s úradne overenými stanovami právnickej osoby a dokladom o pridelení IČO.

Poplatky za registráciu klubu, členov a prolongáciu nájdete na webe www.atletika.sk

Následne vašu žiadosť o registráciu bude schvaľovať Výkonný výbor SAZ, ktorý zasadá raz v mesiaci.

Po schválení Vás bude kontaktovať matrikár SAZ a zašle Vám faktúru s registračným poplatkom na Váš email.

Získate prihlasovacie údaje do systému Membery, ktorý slúži na registráciu nových členov do Vášho klubu a prihlasovacie údaje do Slovenského atletického zväzu, ktorý slúži na prihlasovanie členov/pretekárov na súťaže organizované SAZ alebo projektom Detské atletika.

Po registrácii nových členov (minimálne 20 členov vo veku do 11 rokov) je potrebné kontaktovať koordinátorov projektu detská atletika na emailovej adrese detskaatletika@atletika.sk

Následne Vám koordinátori pripravia zmluvu o zapožičaní atletickej súpravy DA, pošlú dotazník s informáciami o klube a dohodnú sa s Vami na doručení súpravy, prípadnom vyzdvihnutí na adrese SAZ.

Povinnosťou nového klubu zapojeného do projektu Detská atletika je zúčastňovať sa súťaží organizovaných SAZ alebo projektom DA, účasť na školení trénerov Detskej atletiky.

Čo je súčasťou atletickej súpravy DA?
 

Žinenka na skok do diaľky 1 ks Detská raketa „Vortex“ 4 ks
Penové prekážky 8 ks Loptička so stuhou 3 ks
Farebný penový nadstavec 1 ks Medicinbal (500g) 2 ks
Frekvenčný rebrík 2 ks Sáčok plnený pieskom 12 ks
Kužele s otvormi 18 ks Štafetový kolík 4 ks
Méty 40 ks Štafetový krúžok 3 ks
Kopula (multi) 8 ks Švihadlá (2 m) 11 ks
Tyč 8 ks Lano na preťahovanie 1 ks
Úchytky na tyč 10 ks Žinenka 1 ks
Kruh (50 cm) 3 ks Stopky 1 ks
Penová lopta (200 mm) 2 ks Pásmo 30m 1 ks
Medicinbal (1 kg) 2 ks Taška 2 ks
Penový oštep 4 ks    

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať mailom na detskaatletika@atletika.sk, prípadne telefonicky na +421 905 997 446.