preteky

Školenia

Školenia

Chcete pracovať v oblasti detskej atletiky alebo rozšíriť si svoje znalosti, schopnosti, získať nové zručnosti?

Slovenský atletický zväz organizuje školenia koordinátorov detskej atletiky. Školenie vychádza z projektu IAAF Kids´Athletics. IAAF (dnes už World Athletics - WA) v roku 2005 vydala atletickú príručku pre deti vo veku od 6 do 15 rokov s dvoma cieľmi:

  • urobiť z atletiky najčastejšie používaný individuálny šport na školách
  • umožniť talentovaným deťom čo najefektívnejšiu atletickú prípravu

Školenia sú určené najmä pre členov atletických oddielov a klubov, ale samozrejme uvítame účasť aj učiteľov a učiteliek, ktorí vedú atletický krúžok na základných školách. Hlavným školiacim je prof. PaedDr. Ivan Čillík, CSc, lektor Detskej atletiky. Účastníci školenia získajú certifikát trénerov Detskej atletiky.

Predbežné termíny školenia WA trénerov Detskej atletiky:

Dátum Názov Pozvánka Program
12.03.2024 Školenie trénerov Detskej atletiky - Bratislava
Dátum Názov Pozvánka Program
27.10.2023 Školenie trénerov Detskej atletiky - Prešov
Dátum Názov Pozvánka Program
28.06.2023 Školenie trénerov Detskej atletiky - Banská Bystrica
Dátum Názov Pozvánka Program
09.12.2022 Školenie koordinátorov DA - Bratislava
Dátum Názov Pozvánka Program
16.09.2022 Školenie trénerov DA - Banská Bystrica
Dátum Názov Pozvánka Program
31.03.2022 Školenie trénerov DA - Košice
Dátum Názov Pozvánka Program
13.11.2021 Školenie trénerov DA - Bratislava
Dátum Názov Pozvánka Program
27.08.2021 Školenie trénerov DA - Banská Bystrica