trener

O nás

O nás

Detská atletika svojou prirodzenosťou vytvára základy pre všetky športové odvetvia. Je hravá, atraktívna, príťažlivá a všestranne rozvíja pohybové schopnosti a zručnosti detí. Projekt Detskej atletiky rozvíjame na Slovensku už niekoľko rokov a je určený pre vekovú skupinu 5 až 11 rokov. Projekt je možné realizovať na základných školách ako aj v rámci mimoškolských aktivít v rôznych športových krúžkoch. Beh, skok, hod a chôdza sú základné lokomócie človeka a ich správne zvládnutie vytvára predpoklad na správny rozvoj každého dieťaťa.
 
Hlavným cieľom projektu je ponúknuť rodičom a ich deťom novú možnosť rozvoja pohybových schopností v podobe pravidelnej celoročnej športovej aktivity. Projekt má celoslovenskú pôsobnosť a ambíciou SAZ je zapojiť do projektu maximálny počet základných škôl (ZŠ) a športových klubov, v ktorých bude prebiehať atletický krúžok. Dlhodobým cieľom projektu je poskytnúť rodičom tú možnosť, že v každom kúte Slovenska nájdu v prípade záujmu „Detský atletický klub“ práve pre svojho potomka a práve vo svojom regióne.
 
Počas roka Detská atletika pripravuje pre deti rôzne súťaže ako sú:
Detský cezpoľný beh miešaných štafiet, Spajkyho krajský pohár, Detská P-T-S, Detská štafetová liga, Trojboj žiakov atletických prípraviek a s pomocou krajských koordinátorov organizujeme aj množstvo promo akcií a súťaží, na ktorých sa tréneri a deti s Detskou atletikou ešte len oboznamujú.
 
K propagácii projektu nám pomáhajú aj sociálne siete, na ktorých nájdete množstvo fotografií a videí zo súťaží, školení trénerov ale aj promo akcií.
Nájdete nás aj na:
Facebook (Detská atletika), Instagram (Detska_atletika), Youtube  


 

Dokumenty na stiahnutie