trener

Prečo Detská atletika?

Prečo Detská atletika?

Všestranný pohybový rozvoj – Obsah atletických disciplín a rovnako aj disciplín Detskej atletiky vychádza z prirodzených lokomócií (beh, skok, hod, chôdza). Detská atletika, je teda pre deti úplne prirodzená, pestrá a atraktívna. Dokonca pre svoj všestranný vplyv na organizmus človeka je atletika označovaná ako kráľovná športu. 

Radosť – Atmosféra radosti a pohody na tréningoch a súťažiach vytvára silné priateľské vzťahy medzi deťmi a trénermi. Komunikácia a spolupráca v tíme má priaznivý vplyv na ich spoločenský vývin. 

Rozvoj osobnosti – Disciplíny sú prispôsobené vývojovým potrebám detí pre ich harmonický rozvoj.  Navyše hravou formou sa rozvíja ich tvorivosť a spontánnosť. Pravidelné tréningy zase rozvíjajú u deti sebaovládanie, cieľavedomosť, húževnatosť a zodpovednosť. Deti by sa mali učiť ako byť sebavedomé a úspešné, a práve súťaže a hry sú najlepšou školou, kde tieto vlastnosti môžu získať. Učia sa vyhrávať aj prehrávať, robiť správne rozhodnutia aj chyby, čo neskôr určite uplatnia v rôznych životných situáciách. 

Zdravie – Jedným z hlavných cieľov je podnietiť deti k hraniu a prirodzeným pohybom zachovať dlhodobé zdravie. Disciplíny Detskej atletiky sú unikátne navrhnuté pre zdravý telesný, psychický a sociálny vývin, ale aj ako kompenzácia negatívnych vplyvov súčasného života. 

Prístupnosť - Detská atletika je momentálne prístupná pre všetky deti v každom kúte Slovenska a v našom projekte  neplatí, že k dobrému výsledku prispievajú iba silné a rýchle deti. Projekt je pre všetky deti a naše škôlky nerobia špeciálny výber.  Ak teda chcete na atletiku prihlásiť svoje dieťa, kontaktujte detské atletické kluby, ktoré sú vo vašej lokalite. Alebo sa zapojte do nášho projektu a založte si vlastný atletický klub.