preteky

Preteky

Dátum Názov Mesto Poznámka
30.10.2021 Detský štafetový kros (Trnavský kraj) Jablonica postupové kolo