detska_atletika
slovensky_atleticky_zvaz

Prečo Detská atletika?

Detská atletika svojou prirodzenosťou vytvára základy pre všetky športové odvetvia. Je hravá, atraktívna, príťažlivá a všestranne rozvíja pohybové schopnosti a zručnosti detí. Projekt Detskej atletiky rozvíjame na Slovensku už niekoľko rokov a je určený pre vekovú skupinu 5 až 11 rokov. 

o projekte

Prečo Detská atletika?

Detská atletika svojou prirodzenosťou vytvára základy pre všetky športové odvetvia. Je hravá, atraktívna, príťažlivá a všestranne rozvíja pohybové schopnosti a zručnosti detí. Projekt Detskej atletiky rozvíjame na Slovensku už niekoľko rokov a je určený pre vekovú skupinu 5 až 11 rokov. 

o projekte