detska_atletika
slovensky_atleticky_zvaz
preteky

Atletické škôlky

Názov Kraj Mesto
Atletika Dubnica nad Váhom Trenčiansky kraj Dubnica nad Váhom
ZŠ Pod Hájom Dubnica nad Váhom Trenčiansky kraj Dubnica nad Váhom
OSA - Športová akadémia, o.z. Trenčiansky kraj Dubnica nad Váhom
AK Spartak Dubnica nad Váhom Trenčiansky kraj Dubnica nad Váhom