detska_atletika
slovensky_atleticky_zvaz
trener
AK BORSKÝ SV. JUR

Ako vznikol Váš klub/atletická škôlka? 

Náš klub AK Borský Svätý Jur vznikol na základe spolupráce bývalých atlétov s vedením  ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur. Deti sa spočiatku zúčastňovali športových akcií len v rámci základných škôl, neskôr sme sa zúčastňovali cestných a cezpoľných behov, ktoré organizovali športové kluby a organizácie nielen na Slovensku ale aj v Česku a Rakúsku. Názov klubu bol spočiatku Atletický klub pri ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur. 

 

Čo Vás priviedlo k založeniu klubu a zapojeniu sa do projektu DA?

K založeniu klubu nás priviedlo nadšenie detí z aktívneho pohybu – nielen z behu ale aj z ostatných atletických disciplín. Keďže súťažili a pretekov sa zúčastňovali hlavne staršie deti, s radosťou sme privítali projekt Detská atletika, do ktorého sa mohli zapojiť aj deti mladšieho veku. 

 

Ako dlho už trénujete deti vo Vašom klube/škôlke ? Deťom v klube sa venujeme už 12 rokov a do projektu Detská atletika sme sa zapojili v období jeho vzniku.

 

Koľko detí navštevuje vaše tréningy a koľko trénerov sa im vo vašom klube venuje? Naše tréningy navštevuje 90 detí. Venuje sa im osem trénerov. 

 

Kde resp. ako trénujete a pripravujete deti na súťaže Detskej atletiky počas roka? Deti sú rozdelené do skupín a pod vedením trénerov v zimných mesiacoch trénujú a pripravujú sa na športové súťaže v telocvični základnej školy. Keď je vonku priaznivé počasie, využívame na tréningy školský areál, futbalové ihrisko, multifunkčné ihrisko ale aj  lesné cestičky okolitých borovicových lesov. Detskej atletike sa venujeme aj na hodinách telesnej a športovej prípravy. Najviac nás trápi, že nemáme kde trénovať bežecké disciplíny. Chýba nám atletická bežecká dráha. Podali sme projekt, ale bohužiaľ sme neboli úspešní. 

Čo sa podľa Vás  deťom na tréningoch najviac páči ?

Na tréningoch sa deťom páči hlavne to, že na nich môžu využiť svoju hravosť a súťaživosť, utužovať kamarátske vzťahy, vzájomne sa povzbudzovať a podporovať k lepším výkonom.

 

Aká disciplína Detskej atletiky je u Vašich detí obľúbená?

Deti obľubujú hod vortexom a prekážkovú dráhu.

 

Ktoré pomôcky DA využívate v tréningu najčastejšie a ktoré deti najviac obľubujú?

Na tréningoch najčastejšie využívame prekážky, frekvenčný rebrík, kužele, detské rakety, medicinbaly, žinenky, méty, kruhy a švihadlá. Deti najviac obľubujú hod vortexom.

 

Odporúčali by ste zapojenie sa do projektu Detskej atletiky trénerom alebo rodičom? Ak áno, tak prečo?

Áno, oslovili sme už i niektorých rodičov, ktorí sa pomaličky zapájajú do tréningového procesu, často nás sprevádzajú na preteky. Takto vidia svoje deti športovo a výkonnostne rásť.

 

Ako ovplyvnila Váš klub situácia okolo vírusu COVID-19?

Situácia okolo vírusu COVID-19 nás zaskočila, pretože sme mali v pláne zúčastniť sa pretekov nielen v DA ale aj v športovej chôdzi mimo Slovenska. Naše tréningy sme museli obmedziť. Mnohí začali s individuálnym tréningovým plánom. Odstupom času sme začali trénovať v menších skupinkách v prírode. Deti majú z toho radosť, pretože sa stretnú na tréningu, zacvičia si  i keď v menšom počte. Ani tréneri nezaháľajú. Pre našich športovcov pripravujeme prekvapenie v podobe posilňovne, ktorú postupne vybavujeme bežeckými pásmi, veslovacími trenažérmi, činkami, fitloptami..., ktorú budú môcť využívať na tréningoch. 

Niečo o Vašom klube/atletickej škôlke:

Klub vznikol v roku 2008. Hlavná činnosť je zameraná na športovú chôdzu, v ktorej sme sa zúčastnili pretekov nielen na Slovensku ale aj v Litve, Poľsku, Maďarsku, Talinsku, Rakúsku, Česku. Do súťaží ZsAZ sme v minulosti prihlásili družstvá najmladších a mladších žiačok, v tomto roku sme chceli prihlásiť aj staršie žiačky avšak situácia nám to nedovolila. Zúčastňujeme sa mnohých športových podujatí, spolupracujeme a vymieňame si skúsenosti so športovými klubmi. Každý rok organizujeme bežecké preteky Beh jurským parkom (v tomto roku 9. ročník), ktoré sú súčasťou Moravsko-slovenského bežeckého pohára a Záhoráckeho detského bežeckého pohára. V minulom roku sa ho zúčastnilo 239 pretekárov. Organizujeme aj medzinárodné chodecké preteky Juranská päťka. V rámci Detskej atletiky každoročne organizujeme Detské atletické hry pre deti z materskej školy v Moravskom Svätom Jáne a v Borskom Sv. Jure. V škole počas školského roka deti súťažia v atletických disciplínach  detskej atletiky a na konci školského roka sú vyhodnotení najlepší atléti školy. V mesiaci január každoročne organizujeme slávnostné vyhodnotenie Záhoráckeho detského bežeckého pohára, kde sú vyhodnocovaní najlepší pretekári od najmenších (benjamínkov) po dorast. Na začiatku roka organizujeme v kultúrnom dome podujatie za účasti hostí, rodičov a členov klubu, na ktorom bilancujeme uplynulý rok a vyhodnocujeme najlepších atlétov nášho klubu.