trener
Okresné kolo Čokoládovej tretry v Čadci.

CVČ spolu s Atletickým klubom Čadca dňa 27. 4. 2023 zorganizovali Okresné kolo Čokoládovej tretry. Zapretekat si prišlo 130 deti z celých Kysúc, z ktorých bolo 70 dievčat a 60 chlapcov. Deti si zabehali podľa vekových kategorii trate v dĺžkach 100m, 200m, 300m a taktiež Tí starší si vyskúšali hod vortexom, podaktorí prvý krát. Podujatie bolo krásnou ukážkou spokojných deti o čom svedčil ich úsmev na tvárach aj keď hlavne beh na 300m im dal po riadne zabrať. Prví traja v každej kategórii boli odmenení medailami a diplomami, ale nik neodišiel naprázdno a určite si za svoj výkon všetci zaslúžili sladkú odmenu.

A o to predsa išlo, prežit pekné športové dopoludnie a zašportovať si.