detska_atletika
slovensky_atleticky_zvaz
trener
AK RUN FOR FUN

Ako vznikol Váš klub/atletická škôlka?

V roku 2015 sa rekonštruovala atletická dráha na ZŠ Tupolevova, ako prvá dostala v Petržalke umelý povrch. Veľmi nás povzbudila aj pozitívna reakcia zo strany ZŠ a MČ Petržalka.

 

Čo Vás priviedlo k založeniu klubu a zapojeniu sa do projektu DA?

V Petržalke žije množstvo mladých rodín ale žiadny AK tam dovtedy nepôsobil. Tak sme sa ho rozhodli založiť my. Nový umelý povrch na školskej dráhe a proaktívny prístup riaditeľa prispel k tomu, že sme sa usídlili na ZŠ Tupolevova. 

 

Ponuka SAZ zapojiť sa do projektu DA bola zaujímavá hlavne projektom Korešpondenčná súťaž. Pre deti nová motivácia a výzva. Navzájom sa medzi sebou na tréningu pri testovaní povzbudzovali a porovnávali. Mnohé z nich mali strach, obavu absolvovať klasické preteky na štadióne a toto je forma, ako sa tohto strachu zbaviť. A keďže tá najmladšia veková kategória ešte preteky nemala, pre nich to bolo niečo nové, zaujímavé .

 

Ako dlho už trénujete deti vo Vašom klube/škôlke ?

Od jari 2015.

 

Koľko detí navštevuje vaše tréningy a koľko trénerov sa im vo vašom klube venuje? 

Momentálne cez 110 deťom sa venujú štyria tréneri.

 

Kde resp. ako trénujete a pripravujete deti na súťaže Detskej atletiky počas roka?

Trénujeme v telocvičniach ZŠ Tupolevova, Gymnázia Kremnická a SPŠSaG Drieňová. Od apríla do októbra na dráhe ZŠ Tupolevova a štadióne Lafranconi.

 

Čo sa podľa Vás  deťom na tréningoch najviac páči ?

To záleží od veku, ale určite loptové hry,  top sú rôzne formy vybíjanej v každej skupine. Najmladšie deti obľubujú naháňačky, prekážky, skoky, rôzne formy súťaží.

 

Aká disciplína Detskej atletiky je u Vašich detí obľúbená?

Kombinácia špint a prekážky, skoky.

 

Ktoré pomôcky DA využívate v tréningu najčastejšie a ktoré deti najviac obľubujú?

Najviac využívame prekážky a kužele, u najmenších detí penové lopty.

 

Odporúčali by ste zapojenie sa do projektu Detskej atletiky trénerom alebo rodičom? Ak áno, tak prečo?

Určite odporúčame zapojenie do projektu DA trénerom rôznych športov, učiteľom telocviku. Nové zaujímavé pomôcky sa dajú využiť veľmi všestranne a pri troške fantázie dokážu motivovať každé dieťa.

 

Ako ovplyvnila Váš klub situácia okolo vírusu COVID-19?

Naše aktivity nemôžeme vôbec vykonávať, keďže školy sú zatvorené, telocvične neprístupné, štadióny a dráhy zatvorené, nemožno sa združovať, trénovať spolu, deti vychádzajú von individuálne s rúškami…

 

Niečo o Vašom klube/atletickej škôlke:

www.runforfun.sk/deti


- Tréneri Run For Fun -