detska_atletika
slovensky_atleticky_zvaz
trener
Detská Atletika v časopise Atletika

Vedeli ste, že v každom čísle časopisu Slovenská atletika, vydávanom Slovenským atletickým zväzom ako občasník, nájdete okrem iného aj dvojstranu o aktuálnom dianí v projekte Detská atletika? 

Okrem možnosti zakúpenia časopisu v printovej podobe, sú staršie čísla dostupné na stránke SAZ (TU) k nahliadnutiu. 

Články o našom projekte, napísané priamo hlavnými koordinátormi nájdete:

  • v aprílovom čísle na stranách 32 - 33
  • v augustovom čísle na stanách 34 - 35
  • v októbrovom čísle na stranách 28 - 29