detska_atletika
slovensky_atleticky_zvaz
trener
Premiérový Spajkyho pohár v Krupine

Dnes, 11.12.2019 sa premiérovo uskutočnili preteky Spajkyho pohár v Krupine a veru bolo sa na čo pozerať. Súťaže sa zúčastnilo 10 družstiev, prišli deti zo Senohradu, Dudiniec, Pliešoviec aj z ďalekého Sirku a samozrejme nesmeli chýbať deti z domácej ZŠ E.M.Šoltésovej. Súťaž začala privítaním všetkých účastníkov a rozdelením družstiev na jednotlivé stanoviská, od začiatku bolo na deťoch badať, že si to deti užívajú a snažia sa vydať zo seba maximum. Po absolvovaní 5-tich disciplín, nasledovala krátka pauza a mohli sme sa pustiť do poslednej disciplíny, ktorou je vytrvalostný beh na 3-minúty. Počas tejto disciplíny medzi sebou naraz bojovali až 4 družstvá a tak bolo vidieť, že rivalita medzi deťmi ich ženie k čo najlepším výkonom. Nasledovalo vyhodnotenie výsledkov, vypísanie diplomov a poďakovanie všetkým účastníkom, ale aj rozhodcom a učiteľom, že si prišli s nami zasúťažiť.

V mladšej kategórii bolo poradie nasledovné:
1.miesto: ZŠ s MŠ Senohrad "B",
2.miesto: Spojená škola, Dudince (mladší),
3.miesto: ZŠ s MŠ Senohrad "A".

V staršej kategórií to bolo napínavé až do poslednej disciplíny, prvé a druhá družstvo v poradí získalo zhodný počet bodov a tak musel rozhodnúť vyšší počet prvých miest.
1.miesto: ZŠ Sirk „A“,
2.miesto: ZŠ E.M.Šoltésovej, Krupina "A",
3.miesto: ZŠ E.M.Šoltésovej, Krupina "B".
 
Kompletné výsledky nájdete TU.
Ďakujeme všetkým, ktorí prišli a užili si spolu s nami tento krásny športový deň, zároveň sa chceme poďakovať ZŠ E.M.Šoltésovej v Krupine, že nám poskytla priestory športovej haly a pomohla pri organizačnom zabezpečení.
 
Tešíme sa na Vás opäť o rok.
 
Veronika Ľašová