trener
ATLEŤÁČIK SEŇA

Ako vznikol Váš klub/atletická škôlka?

Klub Atleťáčik vznikol pri Základnej škole Seňa , nás Materskú školu Seňa oslovil jeho zakladateľ p. Hudák, či by sme sa nechceli pridať.

 

Čo Vás priviedlo k založeniu klubu a zapojeniu sa do projektu DA?

Naše deti veľmi rady športujú, cvičia, súťažia v materskej škole či už počas činností v priestoroch materskej školy (v interiéri) alebo na školskom dvore. Na školskom dvore neustále behajú, preliezajú, podliezajú, skáču. Majú veľmi rady pohybové aktivity.

 

Ako dlho už trénujete deti vo Vašom klube/škôlke ?

Štvrtý rok

 

Koľko detí navštevuje vaše tréningy a koľko trénerov sa im vo vašom klube venuje? 

Máme troch trénerov atletiky, športovým aktivitám cez DA sa venujú všetky deti našej MŠ (93), od najmenších 2.5 ročných.

Atletický krúžok tento rok máme jeden, minulý rok sme ich mali dva.

 

Kde resp. ako trénujete a pripravujete deti na súťaže Detskej atletiky počas roka?

Cvičenia zaraďujeme pravidelne, striedavo- chôdzu, beh, preskoky, lezenia, hádzania..., využívame ich hlavne pre ranných zdravotných cvičeniach, pri pobyte vonku nechávame deťom väčší výber voľných pohybových aktivít, ale vždy sa snažíme rozvíjať všestrannosť vzhľadom na vekovú kategóriu detí.

 

Čo sa podľa Vás  deťom na tréningoch najviac páči ?

Pozdrav – vopred dohodnutý pokrik, držanie sa za ruky celej skupiny, cvičenie aj trénera, posilňovanie s povzbudzujúcimi slovami: pekná postava, budeme kočky, pevné brucho a nie sud...., motivácie (Hra na indiánov, horolezcov....).

 

Aká disciplína Detskej atletiky je u Vašich detí obľúbená?

Najobľúbenejšia – hod, lezenie

 

 

Ktoré pomôcky DA využívate v tréningu najčastejšie a ktoré deti najviac obľubujú?

Využívame celú sadu, najviac pomôcky na hody – vortex, oštep 

 

 

Odporúčali by ste zapojenie sa do projektu Detskej atletiky trénerom alebo rodičom? Ak áno, tak prečo?

Určite by som odporúčala, pre výbornú atmosféru a náladu, ktorú vyvoláva pohyb a neposlednom rade pohyb pre podporu zdravia

 

Ako ovplyvnila Váš klub situácia okolo vírusu COVID-19?

Ako všetky materské školy, aj my máme prevádzku zatvorenú, ale cez facebookovú stránku máme napr. aj časť na cvičenie.

 

Niečo o Vašom klube/atletickej škôlke:

Keď vyhlásime športový deň, deti žasnú, vopred sa tešia, rodičia ich prinesú už v športovom oblečení. Takýto deň sa páči aj všetkým učiteľkám, lebo je dobrá nálada.

Viac info - https://www.detskaatletika.sk/rodic/skolky?mesto=Se%C5%88a
Čomová