trener
  • Úvod
  • /
  • Aktuality
  • /
  • Celoslovenská súťaž Detská P-T-S sa tento rok uskutoční v Trnave.
Celoslovenská súťaž Detská P-T-S sa tento rok uskutoční v Trnave.

Detská atletická sezóna vyvrcholí 22.9.2021 na obľúbenej Detskej P-T-S v Trnave. Túto súťaž pre deti sme každoročne organizovali v Šamoríne ako predprogram legendárneho atletického mítingu P-T-S. Deti počas sezóny zvykli súťažiť na postupových kolách v každom kraji a víťazné družstvá  z jednotlivých krajov si  potom svoje sily zmerali na veľkom finále v Šamoríne. Tento rok to žiaľ z kapacitných a protipandemických opatrení nebolo možné zrealizovať.
   

Nechceli sme, aby deti prišli o svoju najobľúbenejšiu súťaž, a preto sme hľadali termín a vhodné miesto na ktorom deti zažijú podobnú atmosféru. Na mestskom štadióne A. Hajmássyho v Trnave teda deti budú môcť súťažiť vo všetkých disciplínach Detskej P-T-S akými sú:
- skok do diaľky štafetovou formou
- štafetový beh cez prekážky s nadstavcom
- hod medicinbalom vzad cez hlavu
- štafetový beh
- hod raketkou na vzdialenosť
- 6 - minútový vytrvalostný beh  
 
    
 
Aj tento rok sa na súťaž  budú môcť prihlásiť  atletické kluby z celého Slovenska, ale z kapacitných dôvodov bude počet družstiev limitovaný. Súťažiť bude môcť iba prvých 30 prihlásených družstiev, ktoré sa prihlásia do 20.09.2021.
 
Propozície Detskej P-T-S nájdete na webe Detskej atletiky na tomto linku:
https://www.detskaatletika.sk/assets/files/obsah/732-Propoz%C3%ADcie%20DPTS%20TRNAVA%202021.pdf

V Trnave radi privítame každú malú atlétku a malého atléta. Pre všetky deti bude pri prezentácii pripravená drobná pozornosť a najlepšie družstvá sa môžu tešiť na super ceny.