detska_atletika
slovensky_atleticky_zvaz
trener
DETI V POHYBE Šamorín

Ako vznikol Váš klub/atletická škôlka?

V roku 2018 vzniklo naše občianske združenie s cieľom vytvoriť pre deti podmienky na všestranné športovanie, zábavu a priateľstvo.

Všestranný u nás znamená, že dieťa sa k nám teší v očakávaní pestrého a motivujúceho tréningu, z ktorého si odnesie príjemný pocit z pohybu a nové zážitky.
 

Čo Vás priviedlo k založeniu klubu a zapojeniu sa do projektu DA?

V profesionálnych športových kluboch musí dieťa prispôsobiť správanie a výkon vysokým nárokom. Tréneri sú v snahe dosiahnuť čo najlepší výsledok prísni, tréningový proces je jednotvárny, nemôže sa prispôsobovať potrebám detí. Intenzita tréningov je vysoká, tréningovému procesu musí prispôsobiť život nielen dieťa, ale aj rodičia. Tieto podmienky zvláda len menšie percento detí. Väčšina detí chce popri športe rozvíjať aj iné záujmy, nemajú radi psychický nátlak z výkonu a súťaží. Nevedia, ktorý šport by si zvolili. Nemajú radi, ak sa na nich počas tréningov kričí, len aby bol výsledok lepší.

To nie sú len prázdne frázy, ale to sme všetko zažili, sme bývalí športovci. A tak vznikla myšlienka zriadiť športový klub, kde budú športovať všetky deti v podmienkach čo najprirodzenejších pre nich, pre radosť z pohybu a pre dlhodobé športovanie ako súčasť životného štýlu. Chceli sme deťom priniesť spontánnu pohybovú aktivitu, ktorá nie je orientovaná iba na konkrétny šport.

Je ľahké znechutiť dieťaťu šport, ale je náročné u neho vypestovať pozitívny vzťah k športu a pohybovým aktivitám.  To je v dnešnej počítačovej dobe veľmi dôležité.

Našou najsilnejšou stránkou je rôznorodosť pohybových aktivít spolu so správne nastavenou metodikou. Na deti nie sú kladené vysoké nároky v tréningovom procese. Prioritne chceme vytvoriť podmienky pre ich rozvoj,  primerané ich veku a pohybovým schopnostiam.

Tiež sa snažíme vytvárať zázemie rodinného typu tak, aby sa každý v klube cítil prijemne a  aby si deti medzi sebou vytvárali a udržiavali priateľstvá. Aby sa vzájomne povzbudzovali a aby cítili, že šport ich  učí prehrávať, disciplíne, fair play, súťaživosti a  prispieva k ich zdravému vývoju.
 

Ako dlho už trénujete deti vo Vašom klube/škôlke ?

Klub Deti v pohybe Šamorín vznikol v roku 2018, začiatok činnosti s deťmi 09/2018.
 

Koľko detí navštevuje vaše tréningy a koľko trénerov sa im vo vašom klube venuje? 

Naše tréningy navštevuje približne 100 detí a venujú sa im štyria tréneri.
 

Kde resp. ako trénujete a pripravujete deti na súťaže Detskej atletiky počas roka?

Od septembra do konca októbra trénujeme s mladšími deťmi(5-10 rokov) na ovály v areáli Gymnázia M.R. Štefánika. So staršími deťmi (11-15 rokov) sa trénuje v rezorte x- Bionic sphere  od septembra  do konca novembra, záleží od počasia.  V zimnom období máme prenajaté telocvične, v ktorých sme do konca marca, taktiež záleží od počasia.  Potom sa presúvame opäť von.

 

Čo sa podľa Vás  deťom na tréningoch najviac páči ?

Osobne si myslím, že každému dieťaťu  sa páči niečo iné. Ťažko povedať, čo to konkrétne je ale väčšina detí má rada rôzne formy pohybových hier.  Asi najobľúbenejšou hrou je RYBÁR. Taktiež deti obľubujú hru Americká vybíjaná a v neposlednom rade sú to štafetové hry. Staršie deti  obľubujú  pohybové hry a atletickú abecedu. Možné je to zhrnúť aj do dvoch slov pestrosť a súťaže.
 

Aká disciplína Detskej atletiky je u Vašich detí obľúbená?

Najviac obľúbenou disciplínou je beh cez prekážky, skok do diaľky z miesta a hod ťažkou loptou.
 

Ktoré pomôcky DA využívate v tréningu najčastejšie a ktoré deti najviac obľubujú?

Najviac využívané pomôcky na tréningu sú prekážky, vysoké kužele, frekvenčný rebrík a kruhy. Deti majú najradšej  modré rakety, penové lopty a lano.
 

Odporúčali by ste zapojenie sa do projektu Detskej atletiky trénerom alebo rodičom? Ak áno, tak prečo?

Áno. Základom je filozofia všestranného rozvoja, čo tvorí základ pre zdravú budúcnosť. Koncept DA napĺňa princípy rozvoja deti daného veku. Pred deti sú dostupné atraktívne aj pomôcky a možnosť dobrovoľne  sa zúčastniť na súťažiach.
 

Ako ovplyvnila Váš klub situácia okolo vírusu COVID-19?

COVID-19 nás ovplyvnil tak ako ostatné kluby a to je nečinnosťou v tomto období.  Rodičia situáciu vnímajú rôzne a teraz je najmä na ich individuálnej zodpovednosti a možnostiach, čo deťom dovolia, aké aktivity s nimi robia a pod.

 

Niečo o Vašom klube/atletickej škôlke:

Náš klub sme založili v Šamoríne, kde síce máme v blízkosti špičkový športový areál ale takýto typ aktivity tu chýbal. Existuje tu množstvo tradičných dlhoročných úspešných športových klubov. Za dva roky sa nám podarilo vybudovať celkom peknú základňu a rozšíriť naše aktivity aj do Tomášova. 

Z referencií máme, že sa k nám deti vždy tešia a nie je ich potrebné na tréning nútiť, čaká ich vždy priateľská atmosféra. Tréningy založené všestranne a sú pestré. Deti si „zamakajú“, odchádzajú spotené ale počas tréningu ich nie je potrebné do ničoho tlačiť. Rozširovanie  našej základne je postavená na tom, že deti si postupne odovzdávajú zážitky medzi kamarátmi v škole a tí zo zvedavosti sa prídu pozrieť a už ostanú. :)

Ing. Jozef Rončkevič; detivpohybesamorin@gmail.com