trener
PF 2021

Ďakujeme za spoluprácu všetkým trénerom a atletickým škôlkam v roku 2020 a tešíme sa na rok 2021.
Veríme, že spolu pre deti pripravíme pestrejší program s množstvom rôznych súťaží po celom Slovensku.

V novom roku Vám želáme všetko dobré, veľa sily a odhodlania pri práci s deťmi, veľa radosti a nadšenia na  spoločných tréningoch a hlavne pevné zdravie.
Veríme, že sa budeme vídať častejšie už aj na súťažiach Detskej atletiky.Tím Detskej atletiky