detska_atletika
slovensky_atleticky_zvaz
trener
PLIEŠOVCE V POHYBE

Ako vznikol Váš klub/atletická škôlka?

V školskom roku 2018/2019 som si ako rodič - dobrovoľník pri ZŠ s MŠ Pliešovce otvorila športovo - pohybový krúžok, ktorý bol zameraný na všestrannú pohybovú prípravu. Nebol zameraný na konkrétny šport, ale práve naopak, chcela som ukázať deťom aj iné športy. Navštívili sme gymnastickú telocvičňu v Detve, absolvovali sme tréningy pod vedením profesionálnych trénerov zimného korčuľovania, in - line korčuľovania, základy stolného tenisu a tréning pod vedením Mateja Tótha. 

Náš športový klub Pliešovce v pohybe, športovo - pohybový krúžok sa v školskom roku 2019/2020 zapojil do projektu Detská atletika.  

 

Čo Vás priviedlo k založeniu klubu a zapojeniu sa do projektu DA?

K zapojeniu do projektu ma inšpirovali disciplíny detskej atletiky, pomôcky, ktoré som vedela na základe daných podmienok získať. 

 

Ako dlho už trénujete deti vo Vašom klube/škôlke ?

Trénujeme od septembra 2019.

 

Koľko detí navštevuje vaše tréningy a koľko trénerov sa im vo vašom klube venuje? 

Tréningy navštevuje cca 14 – 18 detí a venujem sa im ja  - 1 tréner. 

 

Kde resp. ako trénujete a pripravujete deti na súťaže Detskej atletiky počas roka?

Trénujeme v telocvični 1x týždenne, v súťažiach DA sme ešte len nováčikovia.

 

Čo sa podľa Vás  deťom na tréningoch najviac páči ?

Rôzne súťažné disciplíny, pohybové hry,  prekážkové dráhy bez alebo s pomôckami DA.

 

Aká disciplína Detskej atletiky je u Vašich detí obľúbená?

Prekážková dráha formula, hody.

 

Ktoré pomôcky DA využívate v tréningu najčastejšie a ktoré deti najviac obľubujú?

Prekážky, švihadlo, hody – raketa vortex, oštepy, kužele.

 

Odporúčali by ste zapojenie sa do projektu Detskej atletiky trénerom alebo rodičom? Ak áno, tak prečo?

Zaujímavé disciplíny, školenie trénerov DA, organizovanie súťaží, podpora atletického klubu, športovo – pohybového krúžku sadou detskej atletiky.

 

Ako ovplyvnila Váš klub situácia okolo vírusu COVID-19?

Netrénujeme. 21.4.2020 som prvý krát poprosila rodičov, aby otestovali detičky z disciplíny - skok do diaľky z miesta. Zapojilo sa 6 detí. 

 

Niečo o Vašom klube/atletickej škôlke:

Sme začínajúci športovo – pohybový krúžok pri ZŠ s MŠ Pliešovce, ktorý je zameraný na projekt Detská atletika. Krúžok je obohatený o rôzne športové aktivity. 

Viac o klube - https://www.detskaatletika.sk/rodic/skolky?mesto=Plie%C5%A1ovce

Marianna Hvodliková