detska_atletika
slovensky_atleticky_zvaz
trener
ŠK ATÓM LEVICE

Ako vznikol Váš klub/atletická škôlka?                                                                                                        

Sme športový klub Atóm Levice  a zameriavame sa na všestrannú pohybovú prípravu detí  a mládeže. Beháme, plávame, bicyklujeme. So staršími ročníkmi sme sa zúčastňovali "veľkej atletiky"  ale pre malé deti súťaže neboli. 

Čo Vás priviedlo k založeniu klubu a zapojeniu sa do projektu Detská atletika?                                                         

Do projektu sme sa zapojili z dôvodu veľkého záujmu malých detí  o súťaženie v atraktívnych, ale pre každého dostupných disciplínach.

Ako dlho už trénujete deti vo Vašom klube/škôlke? 

Deti všetkých kategórií  trénujú v našom klube od roku 2000, kedy sa klub rozšíril o mládežnícku zložku.

Koľko detí navštevuje vaše tréningy a koľko trénerov sa im vo vašom klube venuje?  

Tréningy navštevuje 50 detí. Niektoré každý deň, niektoré 2x v týždni. Venujú sa im  2-3  tréneri a pomáhajú aj rodičia.

Kde resp. ako trénujete a pripravujete deti na súťaže Detskej atletiky počas roka?   

Najčastejšie na trávnatej ploche v areáli základnej školy, ale využívame aj verejné plochy - napríklad v zime osvetlené námestie, prípadne využívame aj  vnútorné priestory - chodby krytej plavárne.                                                            

Čo sa podľa Vás deťom na tréningoch najviac páči ? 

Súťaživá, hravá forma tréningov, tímová práca a pestré zaujímavé pomôcky, ktoré sme obdržali  vďaka projektu Detská atletika. A páči sa im, že súťaže sú počas školského vyučovania :)

Aká disciplína Detskej atletiky je u Vašich detí obľúbená? 

Určite štafetové behy a behy na vytrvalosť. 

Ktoré pomôcky Detskej atletiky využívate v tréningu najčastejšie a ktoré deti najviac obľubujú? 

Kužele, prekážky, žinenky, švihadlá, lopty, medicinbaly...vlastne všetky :)

Odporúčali by ste zapojenie sa do projektu Detskej atletiky trénerom alebo rodičom? Ak áno, tak prečo? 

Z hľadiska  rizika úrazov by som neodporúčala sa aktívne zapojiť. Iné je, ak tréner predvedie názornú ukážku počas prípravy, ale nemal by súťažením  rizkovať natrhnutie šľachy, zlomeninu atď. 

Ako ovplyvnila Váš klub situácia okolo vírusu COVID-19? 

Ovplyvnila všetkých športovcov. Každý týždeň pripravujem tréningové plány, zverejním ich na našej facebookovej stránke a deti trénujú spoločne s rodičmi. Posielajú mi výsledky, videá a fotografie.

Niečo o Vašom klube/atletickej škôlke:  

Do 12. marca  2020 sme športovali dennodenne spoločne - ako jedna veľká športová rodina. Teraz sme oddelení a všetci si chýbame. Ale je čas si uvedomiť, aká je dôležitosť investície do športujúcej mládeže. Naučíme ich starať sa o imunitu, zdravý životný štýl, zvýšime produktivitu zamestnaných ľudí. Pretože vírusy nezmiznú, budú tu a vždy iné a silnejšie. Ale ak my ľudia budeme imunitne silný, tak odoláme. Pretože investícia do liekov, testov, nemocníc, chorých, invalidov, atď. je oveľa drahšia a nehovoriac o padajúcej ekonomike.

Mgr.Mária Kuriačková       tréner, štatutár  ŠK Atóm Levice
http://www.skatom.sk/skatom/