detska_atletika
slovensky_atleticky_zvaz
trener
ŠK JABLONICA

Ako vznikol Váš klub/atletická škôlka?

Klub ŠK Jablonica vznikol v roku 2012. V tom čase sme sa my, terajší tréneri,  venovali športu a atletike a čoraz viac sme sa stretávali s rodinami, deťmi, trénermi...a jednoducho vznikla myšlienka, z myšlienky vznikli slová, zo slov sa stali činy. 

 

Čo Vás priviedlo k založeniu klubu a zapojeniu sa do projektu DA?

Chceli sme niečo spraviť pre naše okolie, pre zdravie detí i dospelých, pre spoločnosť, v ktorej vyrastajú aj naše vlastné deti. Začali sme trénovať!!! Veľký záujem a tým aj narastajúci počet detí, nás motivovalo k vytvoreniu viacerých tréningových skupín, ku vzdelávaniu a zvyšovaniu si kvalifikácie v tejto oblasti. Náš počet trénerov v ŠK Jablonica sa zvýšil na 5. 

 

Ako dlho už trénujete deti vo Vašom klube/škôlke ?

V klube trénujeme od roku 2013. Projekt Detská atletika sme zaradili do tréningového procesu v roku 2016.

 

Koľko detí navštevuje vaše tréningy a koľko trénerov sa im vo vašom klube venuje? 

Ku dnešnému dňu naše tréningy navštevuje 24 detí, ktoré trénujem a pripravujeme na súťaže DA. Túto skupinu trénujú 3 tréneri.

 

Kde resp. ako trénujete a pripravujete deti na súťaže Detskej atletiky počas roka?

Na trénovanie máme k dispozícii telocvičňu, 150m tartanovú dráhu s doskočiskom, multifunkčné a volejbalové ihrisko. Tieto možnosti nám pomáhajú zabezpečiť trénovanie v akomkoľvek počasí. Deti pripravujeme aj pomocou sady pomôcok, ktoré nám boli poskytnuté z projektu Detská atletika. 

 

Čo sa podľa Vás  deťom na tréningoch najviac páči ?

Je to rôzne, niektoré deti sa tešia na súťaživé hry, iné na niečo nové, čo sa počas tréningu naučia, na prekážkové dráhy, na zlepšovanie sa v hode, skoku, rýchlosti....deti sa ale hlavne tešia jeden na druhého. Sú skvelá partia a potom už ide všetko hravo!

Aká disciplína Detskej atletiky je u Vašich detí obľúbená?

Všetky. 

 

Ktoré pomôcky DA využívate v tréningu najčastejšie a ktoré deti najviac obľubujú?

Využívame všetky pomôcky, najčastejšie však penové prekážky, medicimbaly 1kg, 500g, štafetové kolíky a kužele pre vytvorenie rôznych dráh. Najviac obľubujú prekážky, vortexy, švihadlá, žinenku na skok do diaľky a penové oštepy.

 

Odporúčali by ste zapojenie sa do projektu Detskej atletiky trénerom alebo rodičom? Ak áno, tak prečo?

Určite áno. DA pomôže skvalitniť tréningy a tým aj všestrannú prípravu detí. Zaujímavé súťaže, skvelé pomôcky a dobrá spolupráca s organizátormi! 

 

Ako ovplyvnila Váš klub situácia okolo vírusu COVID-19?

S rodičmi a deťmi sme neustále v telefonickom kontakte, tréningy pokračujú individuálne DOMA! V spolupráci s rodičmi sa to dá zvládnuť! Deti plnia tréningy zadané cez Messenger, VEĽKÁ VĎAKA RODIČOM!!!

 

Niečo o Vašom klube/atletickej škôlke:

Sme samostatne fungujúci atletický klub riadne registrovaný v atletickom zväze. Našim cieľom je vychovávať atlétov, priviesť deti k športu a k zdravému životnému štýlu, pričom dbáme o ich zdravý vývin (psychický a fyzický).

Info o klube - https://www.detskaatletika.sk/rodic/skolky?mesto=Jablonica

M. Martisová