detska_atletika
slovensky_atleticky_zvaz
trener
ŠK JUVENTA Žilina

Ako vznikol Váš klub/atletická škôlka?

ŠK Juventa Žilina vznikol už v roku 1998 (22 rokov) a prvým oddielom bol oddiel Viacboja všestrannosti. Neskôr pribudli oddiely Všeobecnej pohybovej prípravy pre deti od predškolského veku, Kondičnej prípravy, Športového aerobiku, oddiel Florbalu, Bedmintonu a Atletiky. Stali sme sa v roku 2013 zriaďovateľom SCVČ Juventa. 

 

Čo Vás priviedlo k založeniu klubu a zapojeniu sa do projektu DA?

Samotný projekt DA bol pre nás veľmi zaujímavý svojimi disciplínami a na Slovensku chýbala atletika pre deti v takomto formáte, zapojili sme sa do  projektu keďže náš ŠK navštevujú prevažne deti od 4 do 15 rokov a tieto deti sú veľmi súťaživé.

 

Ako dlho už trénujete deti vo Vašom klube/škôlke ?

22 rokov.

 

Koľko detí navštevuje vaše tréningy a koľko trénerov sa im vo vašom klube venuje? 

V sezóne 2019/2020 navštevuje naše oddiely spolu 481 detí vo veku od 4 do 20 rokov. Počet aktívnych trénerov je 17.

 

Kde resp. ako trénujete a pripravujete deti na súťaže Detskej atletiky počas roka?

V Žiline máme prenajaté priestory – telocvične a haly + vonkajšie športové areály na ZŠ a SŠ a taktiež v neďalekej obci Mojš. Deti majú tréningy 2-3 krát týždenne usporiadané a realizované v rôznych tematických celkoch a neskôr sa pripravujú na samotné špeciálne disciplíny DA.

 

Čo sa podľa Vás  deťom na tréningoch najviac páči ?

Najviac sa im páči pestrosť pomôcok, prekážkové dráhy, jednotlivé disciplíny DA.

 

Aká disciplína Detskej atletiky je u Vašich detí obľúbená?

Prekážkový beh, štafetový beh, formula.

 

 

Ktoré pomôcky DA využívate v tréningu najčastejšie a ktoré deti najviac obľubujú?

Počas tréningovej činnosti využívame všetky pomôcky DA v rôznych tematických celkoch, najviac sú v obľube vortexové raketky, preskočky, kužele s paličkami, výškarské doskočisko.

 

Odporúčali by ste zapojenie sa do projektu Detskej atletiky trénerom alebo rodičom? Ak áno, tak prečo?

Je to krásny projekt aj pre deti predškolského veku, kde si môžu otestovať všetky pohybové schopnosti, naučiť sa rôznym zručnostiam a hlavne vypestovať u detí pohybové návyky a radosť z pohybu, ukázať im krásu atletiky.

 

Ako ovplyvnila Váš klub situácia okolo vírusu COVID-19?

Netrénujeme, je to zlé, rodičia sa nás pýtajú, kedy budeme pokračovať, deti sa tešia na tréningy, na FB stránke ŠK si dávajú tréneri a deti pohybové výzvy.

 

Niečo o Vašom klube/atletickej škôlke:

ŠK Juventa Žilina pôsobí na území mesta Žilina od 1. marca 1998.

V roku 2004 sa pretransformoval na občianske združenie a od roku

2013 je zriaďovateľom Súkromného centra voľného času Juventa

v neďalekej obci Mojš. V súčasnosti navštevuje oddiely ŠK a CVČ spolu

481 detí a dospelých vo veku od 4 – 50 rokov. Počet trénerov: 28.

Oddiely v ŠK Juventa Žilina: Všeobecná pohybová príprava detí

predškolského veku a mladšieho školského veku, oddiel Kondičnej

prípravy pre individuálne a kolektívne športy; oddiel Florbalu –

kategórie mladšia prípravka, staršia prípravka, mladší žiaci, starší

žiaci, dorastenci, muži, oddiel Atletiky pre deti od 5 rokov a oddiel

Bedmintonu pre deti od 8 rokov. Deti navštevujú jednotlivé oddiely 2-3

krát týždenne a aktívne sa zúčastňujú miestnych, regionálnych,

celoslovenských i medzinárodných turnajov a súťaží, Majstrovstiev

Európy aj sveta v jednotlivých uvedených športoch. Športovému klubu

sa podarilo za 22 rokov činnosti vychovať veľa úspešných

reprezentantov vo florbale, atletike, tanečnom športe, lyžovaní,

snoubordingu, tenise, squashi, stolnom tenise, športovom aerobiku. ŠK

je organizátorom Žilinského viacboja všestrannosti. (13. ročník 2020).

Počas jarných a letných prázdnin organizuje každoročne ŠK Juventa

Žilina medzinárodné športové a tematické tábory pre deti a rodičov,

tábory pre deti so zrakovým postihnutím.

Marián Zrník; https://www.detskaatletika.sk/rodic/skolky?mesto=%C5%BDilina