detska_atletika
slovensky_atleticky_zvaz
trener
ZŠ s MŠ TERŇA

Ako vznikol Váš klub/atletická škôlka? 

Čo Vás priviedlo k založeniu klubu a zapojeniu sa do projektu DA?

Prvé dve otázky by som spojil do jednej odpovede:

Myslím, že bola vo mne túžba priniesť žiakom a škole „nový vietor do plachiet“ a preto som absolvoval školenie trénerov detskej atletiky v Nových Zámkoch. No nechal som si rok čas na uvažovanie a zatriedenie ostatných školských aktivít. A tak sme išli do toho ☺ 

Sadu pomôcok  DA som si ešte pred založením klubu zapožičal od krajskej koordinátorky D. Leutterovej. Zrealizoval som s nimi stanovištia na Deň detí . Všetkým sa to páčilo, bolo to tímové, všetko malo systém. Zapojila sa celá škola ☺ Super.

 

Ako dlho už trénujete deti vo Vašom klube/škôlke ?

Spoločne trénujeme už druhý školský rok, čiže od septembra 2018.

 

Koľko detí navštevuje vaše tréningy a koľko trénerov sa im vo vašom klube venuje? 

Na krúžok je u nás tohto roku zapísaných 34 žiakov. Ale pravidelne chodí cca dvadsať z nich. Venujem sa im zatiaľ len sám. Oproti minulému šk. roku sme zaznamenali nárast žiakov zo 14 na 34. Je to aj vďaka skúsenostiam, ktoré som nadobudol za prvý rok súťaženia. Vedel som lepšie motivovať a vybrať žiakov.

 

Kde, resp. ako trénujete a pripravujete deti na súťaže Detskej atletiky počas roka?

Keďže naša škola nedisponuje riadnou telocvičňou, tak naše tréningy realizujeme prevažne vonku, v prechodných obdobiach na chodbe školy a v posilňovni. No najlepšie sa cítime vonku ☺

 

Čo sa podľa Vás  deťom na tréningoch najviac páči ?

Určite ich priťahuje hravá forma prípravy, ale aj tímová príprava na súťaže. 

 

Aká disciplína Detskej atletiky je u Vašich detí obľúbená?

Myslím, že je to rôzne. Závisí to od konkrétneho žiaka. Ale najlepšie sú prekážkové dráhy ako Formula 1 a jej podobné. Niektorí zas obľubujú individuálne disciplíny.

 

Ktoré pomôcky DA využívate v tréningu najčastejšie a ktoré deti najviac obľubujú?

Na tréningoch sa snažím pomôcky obmieňať, ale využívame pestrú paletu všetkého, čo sme od vás dostali ☺ Najviac žiaci obľubujú prekážky, štafetové kolíky, ringo krúžky, švihadlá ...

 

Odporúčali by ste zapojenie sa do projektu Detskej atletiky trénerom alebo rodičom? Ak áno, tak prečo?

Určite áno. My u nás spolupracujeme s rodičmi, ak nám treba pomôcť s dopravou, prípadne organizáciou družstiev v telocvični na súťažiach.

Pre mňa osobne je projekt Detská atletika veľmi dobre vymyslený a nastavený. Čo sa týka nápadu, tak viaceré profi atletické disciplíny sú pretransformované do „detskej reči“ – prípadne „mládežníckej reči“. A to deti láka a motivuje. Veria si, že na to majú. Tímovosť stiera pocit, že na to nemám.

 

Ako ovplyvnila Váš klub situácia okolo vírusu COVID-19?

Momentálne trénujeme iba v individuálnom režime, niektorým žiakom posielam inšpirácie na individuálny tréning.

 

Niečo o Vašom klube/atletickej škôlke:

Sme veľmi radi, že na našej škole vznikol atletický klub AK ZŠ s MŠ Terňa. Atletika aj detská atletika tvorí základ aj pre ostatné športy, je rôznorodá, prispôsobená veku, podporovaná SAZ a vhodná pre akékoľvek dieťa. Na našej škole tento projekt a vznik klubu roznietil záujem o šport a konkrétne o atletiku. 

Sme veľmi radi, že projekt Detská atletika je jednoduchý, kreatívny a tímový.

 

Mgr. Peter Palko – AK ZŠ s MŠ Terňa