detska_atletika
slovensky_atleticky_zvaz
trener
  • Úvod
  • /
  • Aktuality
  • /
  • Najmenší atléti si v Šamoríne opäť zasúťažia pred mítíngom P-T-S.
Najmenší atléti si v Šamoríne opäť zasúťažia pred mítíngom P-T-S.

Po uvoľnení reštrikčných opatrení po koronavírusovej pandémii postupne ožili i aktivity v rámci úspešného celoslovenského projektu Detská atletika. Rozbehli sa dve populárne súťaže – Detská P-T-S a Detská štafetová liga. Vo všetkých krajských mestách sa už uskutočnili krajské kolá.

Deti súťažili v rôznych disciplínach: v behu cez prekážky, v hod vortexovými raketami, vo vytrvalostnom behu či v skoku do diaľky z miesta a mnohých ďalších. Na všetkých súťažiach Detskej P-T-S sa zúčastnilo dovedna až 110 družstiev v mladšej i staršej vekovej kategórii, v Detskej štafetovej lige , kde si najmenší adepti atletiky otestovali svoju rýchlosť v štafete na 4 x 60 m, sa predstavilo až 115 štafiet. Najvyššia účasť bola v Bratislave, kde prišlo súťažiť viac ako 150 detí.


Veľmi sa tešíme, že o preteky v rámci projektu Detská atletika je aj po prestávke zavinenej koronakrízou veľký záujem. Aj preto sa vedenie Slovenského atletického zväzu rozhodlo usporiadať ako súčasť 55. ročníka medzinárodného mítingu P-T-S v modernom športovom komplexe x-bionic® sphere v Šamoríne aj Detskú P-T-S 2020. Uskutoční sa v piatok 11. septembra v predpoludňajších hodinách a pre deti budú pripravené zaujímavé súťaže.

Propozície Detskej P-T-S 2020 nájdete na našom webe alebo na tomto linku :
https://www.detskaatletika.sk/assets/files/obsah/702-Propoz%C3%ADcie%20DPTS%20%C5%A0amor%C3%ADn%202020.pdf

V tomto roku bude veľká novinka, že sa na preteky bude môcť prihlásiť jedno družstvo z každého klubu prípadne atletickej škôlky z celého Slovenska. Počet družstiev, ktoré sa môžu prihlásiť je limitovaný!!! 
V Šamoríne bude môcť súťažiť iba prvých 40 družstiev, ktoré sa prihlásia do 4.9.2020.
Uprednostnené budú družstvá, ktoré súťažili v tomto roku aj na krajských kolách Detskej P-T-S.
Link na prihlasovanie: 
https://statistika.atletika.sk/prihlaska/Account/LogOn?id=2082&idGroup=2


„Ak nám aktuálna situácia ohľadom epidemiologického vývoja bude priať, tak očakávame veľký záujem o toto podujatie. V Šamoríne radi privítame každú malú atlétku a malého atléta. Pre všetky deti bude pripravená drobná pozornosť a najlepším družstvám už tradične odovzdajú ceny najlepší slovenskí atléti,“ informovali koordinátori projektu Detská atletika.