trener
!! Školenie ZRUŠENÉ !!

V súvislosti s epidemiologickou situáciou výskytu COVID 19, vedenie Prešovskej univerzity v Prešove prijalo preventívne opatrenia,
akými sú napríklad: zrušenie výučby na všetkých fakultách aj pracoviskách, vrátane športových: https://www.unipo.sk/aktuality/35449/

Z tohto dôvodu s veľkým poľutovaním musíme školenie WA trénerov detskej atletiky v stanovenom termíne zrušiť.
Momentálne hľadáme náhradný termín, o ktorom vás budeme po jeho stanovení bezodkladne informovať.

Zároveň by sme sa vám chceli poďakovať za prejavený záujem - na školenie bolo prihlásených rekordných 65 záujemcov.