detska_atletika
slovensky_atleticky_zvaz
trener
Trojboj žiakov atletických prípraviek

 Aj keď nám momentálna situácia neumožňuje stretávať sa na tréningoch a hromadných súťažiach, mnohé deti športujú aj doma. My sa potom tešíme z krásnych fotiek a videí, ktoré nám neustále posielate. Ak sa chcete inšpirovať, tak nás určite sledujte na sociálnych sieťach Facebook a Instagram.

 V tomto mimoriadnom období si tréneri môžu taktiež na diaľku otestovať svojich mladých atlétov a zapojiť sa s klubom do Trojboja žiakov atletických prípraviek. Termín ukončenia sme predĺžili do konca júna, a preto sa Vaše deti v spolupráci so svojimi rodičmi môžu zapojiť do súťaženia. V domácom prostredí si deti určite radi zaskáču do diaľky a určite ich zabavia aj preskoky cez švihadlo. Spolu s deťmi sa samozrejme  môžu porovnať a vyskákať aj ich rodičia. Určite to neoľutujú a navyše sa zabaví celá rodina.