preteky

Preteky

Dátum Názov Mesto Poznámka
03.04.2019 Detská štafetová liga, 2. postupové kolo - staršia kategória Trenčín
03.04.2019 Detská štafetová liga, 2. kolo - mladšia kategória Trenčín
03.04.2019 Detská P-T-S, 1. postupové kolo - staršia kategória Trenčín
03.04.2019 Detská P-T-S, 1. kolo - mladšia kategória Trenčín
03.04.2019 Detská P-T-S, 2. postupové kolo - staršia kategória Trenčín
02.04.2019 Detská P-T-S, 2. kolo - mladšia kategória Poprad
02.04.2019 Detská P-T-S, 2. postupové kolo, staršia kategória Poprad
02.04.2019 Detská štafetová liga, 2. postupové kolo - staršia kategória Poprad
02.04.2019 Detská štafetová liga, 2. kolo - mladšia kategória Poprad
01.04.2019 Detská P-T-S, 1. postupové kolo - staršia kategória Prešov
01.04.2019 Detská P-T-S, 1. kolo - mladšia kategória Prešov
01.04.2019 Detská štafetová liga, 1. postupové kolo - staršia kategória Prešov
01.04.2019 Detská štafetová liga, 1. kolo - mladšia kategória Prešov
28.03.2019 Detská atletika, Finále Bratislava
27.03.2019 Beh 4 mostov Prešov
26.03.2019 Detské atletické hry MŠ Šahy
26.03.2019 Detská P-T-S, 1. kolo - mladšia kategória Trnava
26.03.2019 Detská P-T-S, 1. postupové kolo - staršia kategória Trnava
26.03.2019 Detská štafetová liga, 1. kolo - mladšia kategória Trnava
26.03.2019 Detská štafetová liga, 1. postupové kolo - staršia kategória Trnava
26.03.2019 Detská P-T-S, 2. kolo - mladšia kategória Jablonica
26.03.2019 Detská P-T-S, 2. postupové kolo - staršia kategória Jablonica
26.03.2019 Detská štafetová liga, 2. kolo - mladšia kategória Jablonica
26.03.2019 Detská štafetová liga, 2. postupové kolo - staršia kategória Jablonica
25.03.2019 Detská atletika, 1. kolo Bratislava
25.03.2019 Detská atletika, 2. kolo Bratislava
25.03.2019 Detská atletika, 3.kolo Bratislava
18.03.2019 Detská P-T-S, 2. postupové kolo - staršia kategória Zlaté Moravce
18.03.2019 Detská P-T-S, 2. kolo - mladšia kategória Zlaté Moravce
18.03.2019 Detská štafetová liga, 2. postupové kolo - staršia kategória Zlaté Moravce
18.03.2019 Detská štafetová liga, 2. kolo - mladšia kategória Zlaté Moravce
18.03.2019 Detská štafetová liga, 1. postupové kolo - staršia kategória Nitra
18.03.2019 Detská štafetová liga, 1. kolo - mladšia kategória Nitra
18.03.2019 Detská P-T-S, 1. postupové kolo - staršia kategória Nitra
18.03.2019 Detská P-T-S, 1. kolo - mladšia kategória Nitra